Debata "Jak branża budowlano-inwestycyjna może napędzić polską gospodarkę?"
godz. 12:20 – 13:20
Debata "Trzy kroki do odblokowania procesów budowlano-inwestycyjnych"
godz. 14:20- 15:20
Debata "Jak współpracować w realizacji celów inwestycyjnych samorządów i sektora prywatnego?"
godz. 15:20 – 16:20

Kim jesteśmy?

URBI to inicjatywa konsolidacji uczestników branży budowlanej i inwestycyjnej dla wzmocnienia jej znaczenia w gospodarce kraju.

Przeczytaj, o co walczymy

Wybrani prelegenci

Sadowski
Andrzej Sadowski

Andrzej Sadowski

Centrum im. Adama Smitha

Jak branża budowlano-inwestycyjna może rozwinąć polską gospodarkę?

godz. 12:20 – 13:20

sadowski
Jeden z założycieli Zespołu Badań nad Myślą Konserwatywną i Liberalną (1984) na Uniwersytecie Warszawskim. Współinicjator i redaktor drugoobiegowego pisma politycznego Dodruk (1986). Współzałożyciel i członek Zarządu Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie (1986-1989). Założył wraz z Mirosławem Dzielskim i Aleksandrem Paszyńskim Akcję Gospodarczą, która skupiała opozycję ekonomiczną końca lat 80. oraz był członkiem jej zarządu (1988-1989). Główny inicjator i wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha (od roku 1989). Jeden z założycieli (1996) i członek Zarządu Transparency International Polska (do 2003).
niewęgłowski
Jacek Niewęgłowski

Jacek Niewęgłowski

Członek Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Biznesu w PLAY

Trzy kroki do odblokowania procesów inwestycyjnych

godz. 14:20 – 15:20

prelegent2
Ma ponad 19-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej. Jako manager firmy Nokia Oy w Finlandii prowadził projekty R&D w obszarze multimedialnych usług mobilnych oraz reprezentował Nokię przed organami regulacyjnymi (ITU, ISO/MPEG). W Polsce zajmował stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za rozbudowę sieci w Polskiej Telefonii Cyfrowej, piastował również kierownicze stanowiska w firmach należących do grupy Elektrim Telekomunikacja. Jest współautorem ponad 20 publikacji naukowych oraz patentów związanych z technologiami multimedialnymi. Członek Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Biznesu w PLAY od stycznia 2006 r.
rudnicka
Marzena Rudnicka

Marzena Rudnicka

Prezes Rudnicka Consulting Doradztwo na Rynku Nieruchomości

Deklaracja programowa

godz. 12:00 – 12:20

prelegent2
Przedsiębiorca prywatny, właścicielka firmy Rudnicka Consulting Doradztwo na Rynku Nieruchomości, świadczącej kompleksowe usługi dla deweloperów w zakresie komercjalizacji inwestycji mieszkaniowych, biurowych i usługowych. Jako Ekspert w Centrum im. Adama Smitha pracuje nad modelem spójnej polityki rozwoju rynku budowlanego. Jest autorką innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarki senioralnej oraz raportu „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej” (2013). Jest współautorką i współprowadzącą program telewizyjny o tematyce społeczno-ekonomicznej pt. Zapach Pieniądza.